SCDI shape

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci de minimis na podporu digitalizácie podľa Schémy DM 16/2022 v znení Dodatku č. 1

Dátum zverejnenia výzvy: 25. 10. 2023

Výzva v zmysle Schémy minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora v znení Dodatku č. 1 – Schéma DM – 16/2022 (ďalej len „Schéma DM – 16/2022“) spadá pod Komponent 17: Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“),  Investíciu 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky.

Výzva je zameraná na poskytovanie minimálnej pomoci z prostriedkov POO na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora prostredníctvom európskych centier digitálnych inovácií (ďalej len „ECDI“). Realizácia aktivít a poskytovanie služieb ECDI je finančne zabezpečené z prostriedkov mechanizmu POO (100%).

ECDI sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavajú sa  na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné základné a pokročilé digitálne technológie.

ECDI  budú slovenským podnikom nepriamou formou prostredníctvom nefinančnej podpory bezplatne poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Medzi tieto centrá patrí aj ECDI podporené prostredníctvom projektu s názvom „Slovenské centrum digitálnych inovácií“ s kódom 17I03-04-V01-00004 (ďalej len „SCDI“).

Termíny na predkladanie žiadostí pre služby SCDI: od 25. 10. 2023 do odvolania.

Vedenie konzorcia a zmluvný partner pre podniky:

1. Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI).

Partneri:

2. ANASOFT APR, spol. s r.o.
3. B I C Bratislava spol. s r.o.
4. Beset, spol. s r.o.
5. Centrum pre umelú inteligenciu
6. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.
7. CHEMOSVIT, a.s.
8. IT asociácia Slovenska
9. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
10. MicroStep, spol. s r.o.
11. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Priemyselný inovačný klaster
13. PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
14. SFÉRA, a.s.
15. Slovak Smart City Cluster
16. Slovenská legálna metrológia, n. o.
17. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
19. Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. VIPO a. s.
22. Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
23. Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
24. Výskumný ústav spojov, n.o.
25. Zväz celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike
26. Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
27. Zväz chemického a farmaceutického priemyslu
28. Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Na stiahnutie

Zaregistrujte sa zdarma

Mám záujem o vyplnenie žiadosti o poskytnutie služieb SCDI (viac informácií)

Súhlasím s podmienkami poskytovania služieb SCDI *

Súhlasím s podmienkami čerpania prostriedkov z Plánu obnovy *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Odoslať
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Dodávateľ : SCDI
Položka bola vložená do výberu
Váš výber bol aktualizovaný
Nieje nič zvolené

Katalóg služieb

Doména:

Nemáte nič vybraté
Vyberte si službu zo zoznamu

Zaregistrujte sa zdarma

Mám záujem o vyplnenie žiadosti o poskytnutie služieb SCDI (viac informácií)

Súhlasím s podmienkami poskytovania služieb SCDI *

Súhlasím s podmienkami čerpania prostriedkov z Plánu obnovy *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

Odoslať
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.